Naše investície

elvosolar

ELVOSOLAR a.s.
Agátová 22
P.O.Box 108
841 01 Bratislava

www.elvosolar.sk obchod@elvosolar.sk

Komplexné služby v energetike a energetická optimalizácia

Elvosolar, a.s. je líder v optimalizácii spotreby elektrickej energie v regióne. Kombinuje najnovšie prístupy k optimalizácii spotreby energie a technológie auditov energetickej náročnosti. Služby optimalizácie spotreby energií spoločnosť snúbi so skúsenosťami z analýz, z projektovania, budovania a správy zdrojov energií z obnoviteľných zdrojov - predovšetkým solárnych elektrární. Kľúčoví zákazníci pochádzajú zo súkromného a verejného sektora, kde spoločnosť ponúka nad rámec vzdialenej správy zariadení a služby komplexného energetického auditu aj prípravu projektovej dokumentácie na mieru, realizáciu komplexného energetického projektu, vybudovanie a servisovanie prevádzok a zariadení, monitoring a údržbu komplexných energetických zariadení.

Expertný team Elvosolar sa podieľal na vybudovaní 32 fotovoltaických elektrární a patrí k najkompetentnejším správcom fotovoltaických elektrární s významným podielom na trhu v regióne.

V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje 38 fotovoltaických elektrární s inštalovaným výkonom 40MWp. Kompetencie expertného teamu Elvosolar prinášajú domácim aj medzinárodným zákazníkom rozsiahle úspory nákladov a celému sektoru inovované technologické riešenia a postupy preverené praxou.

wizaco

WIZACO NDT, s.r.o.
Vansovej 2
811 03 Bratislava

www.wizaco.eu ndt@wizaco.eu

Líder v oblasti nedeštruktívneho skúšania (testovania (NDT))

Spoločnosť WIZACO - je regionálnym lídrom na trhu nedeštruktívneho testovania s unikátnym oprávnením vykonávať kontrolné činnosti a defektoskopické práce v jadrových elektrárňach. Team expertov pôsobí pod hlavičkou WIZACO NDT na trhoch strednej a východnej Európy od roku 1994. Kľúčoví odborníci spoločnosti majú kumulatívne vyše 100 rokov skúseností z oblasti nedeštruktívneho skúšania (NDT) a revízií v rôznych odvetviach priemyslu.

Počas svojej existencie spoločnosť WIZACO poskytla služby koncovým zákazníkom z viac ako 20 krajín. Spoločnosť sleduje a podieľa sa na prioritných projektoch jadrovej energetiky v regióne a obsluhuje investičné projekty zákazníkov v dopravnej infraštruktúre, vodnom hospodárstve a výrobných odvetviach chemického priemyslu a strojárstva.

pewas

PEWAS, s.r.o.
Tomášikova 19
821 02 Bratislava

www.pewas.sk info@pewas.sk

Výskum, vývoj a výroba inovatívnej chémie

Spoločnosť PEWAS sa špecializuje na ekologickú inovatívnu chémiu. Realizuje výskum, vývoj a výrobu nových riešení pre klientov vo viacerých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy. Spoločnosť bola založená v roku 1992 na Slovensku. Spoločnosti sa darí napĺňať svoju víziu vďaka tomu, že nerobí kompromis medzi efektivitou a ekológiou.

stered

PR Krajné, s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.stered.sk info@stered.sk

Unikátna technológia spracovania zmiešaných odpadov zo syntetických technických textílií najmä z automobilového priemyslu STERED® - to je Good Idea Slovakia, start-up projekt

PR Krajné, s.r.o. recykluje zmiešaný textilný odpad zo syntetických technických textílií z prvovýroby dielov pre nové automobily a vyseparovaných dielov z vozidiel po skončení životnosti vozidla a zhodnocuje na nový produkt STERED®. Riešenie je unikátne v európskom merítku a ako slovenský patent sa vyznačuje komplexným zhodnotením zmiešaného textilného odpadu.

Produkty a aplikácie výrobkov pod značkou STERED® sú využiteľné pre odhlučnenia modernizovaných električkových tratí, chodníkov, pre parkovacie domy a plochy, pre vegetačné strechy a nachádzajú uplatnenie v konštrukcii protihlukových stien.

lbg moravia

LBG Moravia a.s.
Šmahova 112
627 00 Brno - Slatina

www.lbgmoravia.cz info@lbgmoravia.cz

Optimalizácia spotreby energie a efektívne spracovanie odpadov

Spoločnosť je lídrom v oblasti optimalizácie spotreby energií v priemysle, verejnom i súkromnom sektore s pozitívnym dopadom na ekológiu a znižovanie nákladov pri súčasnom znižovaní energetickej náročnosti. V oblasti ekologického spracovania odpadov sa spoločnosť zaoberá vlastnými inovatívnymi cestami premeny odpadov a komunálnych odpadov na elektrickú a tepelnú energiu alebo na palivá prostredníctvom najnovších technológií separácie, triedenia a maximálneho materiálového zhodnotenia odpadu.

Riešenia a dodávané technológie sú etablované a aplikovateľné v regióne Európskej únie a aktuálne aplikácie sú diskutované s významnými energetickými hráčmi na Ruskom trhu a v rozvíjajúcom sa energetickom trhu v Iráne.

lbg arena

LBG aréna, s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.lbgarena.sk hovorca@lbg.sk

Energeticky úsporný športový areál

Pripravovaný športový komplex LBG aréna je jedinečný ekologický a energeticky úsporný športový a relaxačný areál. Umožní malým aj veľkým návštevníkom, vrcholovým aj rekreačným športovcom venovať sa viacerým športom, zábave, tréningu, súťažiam, dobrému jedlu aj odpočinku a relaxácii pod jednou strechou.

Jedinečná kompozícia športovísk a funkčných zón je komponovaná tak, aby bola dostupná a využiteľná pre každého fanúšika pohybu. A čakanie na športujúce deti môže byť čas využitý pre vlastný tréning, relax, alebo posedenie s priateľmi.

lbg byty

LBG byty, s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.lbgbyty.sk lbgbyty@lbgbyty.sk

Investičné projekty spĺňajúce najnáročnejšie kritériá individuálnych zákazníkov, investorov a kupcov

LBG byty, s.r.o. je investičná a developerská spoločnosť. Na Slovensku pôsobí od roku 1999. Filozofia a zameranie spoločnosti vychádza z komplexnej znalosti súčasných požiadaviek zákazníkov na domácom realitnom trhu a moderných trendov rezidenčnej výstavby vo svete. Investičné projekty, ktoré realizuje LBG byty spĺňajú najnáročnejšie kritériá individuálnych zákazníkov, investorov a kupcov.

Portfólio investícií do pozemkov obsahuje unikátne scelené plochy v jedinečných prestížnych lokalitách pre rezidenčnú a rekreačnú výstavbu, realizované nehnuteľnosti sú umiestnené v regiónoch, ktoré majú z pohľadu charakteru stavieb potenciál ďalšieho rozvoja.

POHOTOVOSŤ s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.pohotovost.sk info@pohotovost.sk

Inkasná spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o.

POHOTOVOSŤ, s.r.o. pomáha jednotlivcom vyrovnať sa s existujúcimi záväzkami a dlhmi tak, aby sa nestali nekontrolovateľnou budúcou záťažou pre život a hospodárenie akejkoľvek domácnosti. Pýtame sa, staráme sa – komunikujeme, vytvárame plán, dohovárame termíny a strážime ich dodržiavanie. Budujeme tím ľudí a organizáciu, ktorá rieši zložité finančné problémy jednotlivcov aj domácností jednoducho ale dôkladne. S klientmi vytvárame vzťahy postavené na úcte, rešpekte a transparentných podmienkach. Spoločnosť bola do konca roka 2016 najčastejšou voľbou ľudí, ktorí si potrebovali požičať rýchlo - bez náročnej administratívy. Ruku v ruke s poskytovaním úverov spoločnosť vytvárala informačné zázemie, servis a asistenčné služby spojené so splácaním úveru.

POISTKÁREŇ s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.poistkaren.sk hatina@lbg.sk

Špecializovaný portál pre samoobslužné poistenie

Projekt špecializovaného portálového online shopu www.poistkaren.sk pre samoobslužné poistenie s vyvinutou jedinečnou konzolou pre pobočkové kiosky kdekoľvek na území Slovenska. V súčasnosti integrovaný vo viac ako 75 pobočkových kioskoch na celom území Slovenska. Kiosk so samoobslužným online shopom umožňuje asistovaný online nákup s využitím (bez využitia) osobnej konzultácie pobočkových pracovníkov.

Projekt oslovuje konzervatívnejších zákazníkov poisťovní, ktorí oceňujú slobodné rozhodovanie, hľadajú úsporné riešenie ale sú pri online nákupoch PZP, havarijného, cestovného poistenia alebo poistenia majetku odkazaní na kvalifikovanejšiu pomoc alebo individuálnu asistenciu.

KAPIT s.r.o.
Štrková 23
010 03 Žilina

www.kapit.sk kapit@kapit.sk

Unikátny producent polypropylénových a PET vlákien

Unikátny producent polypropylénových a PET vlákien pre univerzálne využitie veľkoodberateľov pri výrobe konečných výrobkov kartáčových a štetkových technológií čistenia, opracovávania a zušľachťovania materiálov. Výrobný program je realizovaný v škále hrúbky PET a PP vlákien 0,2 mm až 3 mm vo všetkých farebných odtieňoch.

Výroba PET vlákien zaznamenala iba v 1. dekáde 21. storočia 70% nárast produkcie vďaka jeho uplatneniu v stavebných materiáloch a textilnom priemysle. Slovenským managementom inovovaná výrobná technológia z talianskej produkcie (Technoplastic) sa popri súčasnej produkcii pripravuje na výrobu vlákien, ktoré budú súčasťou špeciálnych inovačných betónových zmesí. Výrobný program má konečných zákazníkov v krajinách EU: Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Belgicko, Holandsko, Česká republika. Konečné výrobky z vlákien sú vyvážané do krajín celého sveta.

Rezidencia Nestor
Stred č.449
027 05 Zázrivá

www.rezidencianestor.sk cibulova@rezidencianestor.sk

Kvalitná sociálna starostlivosť o seniorov

Investície do inovatívneho prístupu ku kvalitnej sociálnej starostlivosti o seniorov nadobúda pri starnúcej populácii a pri vysídľovaní vidieka stále väčší význam. Objem kapacity moderných zariadení pre seniorov v regiónoch dlhodobo stagnuje a napriek nárastu lôžok, nerastie kvalita v súlade s dopytom.

Rezidencia Nestor je novovybudované zariadenie, ktoré je vďaka unikátnemu know-how managementu, skúsenému personálu, koncepcii budovy a kvalitnému vybaveniu mobiliárom aj technológiami jedinečným zariadením svojho druhu v Slovenskom merítku. Zariadenie si našlo vo svojom segmente klientelu, je väčšinu roka plne obsadené a vzhľadom ku rastúcemu záujmu intenzívne rozširuje kapacitné možnosti a zväčšuje rozsah starostlivosti.